Prieš Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidus rugpjūčio 14 d. po Šv. Mišių vakare bažnyčioje vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija per visą naktį. Per Žolines šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+