DSC00105

Mūsų parapijos Caritas du kartus per savaitę maitina benamius, kitus socialiai remtinus žmones.

Valgykla dirba – trečiadieniais ir penktadieniais 10 – 13 val.

Kviečiame visus galinčius jungtis į Caritas veiklą ar turinčius galimybę paremti (maistu ar pinigine auka) mūsų karitiečių gerus darbus, ateiti į parapijos raštinę arba susisiekti su parapijos Caritas labdaros valgyklos vadovybe. Telefonas pasiteiravimui – 846 414232.

KLAIPĖDOS ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOS CARITAS REKVIZITAI:

Kretingos g. 40, Klaipėda

Kodas 192096288

A/S – LT117300010072269902

AB “Swedbank”

DSC00124

Caritas – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir  teikiantį pagalbą visiems vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės. Caritas savo veikloje remiasi Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą. Caritas veikla grįsta savanoriško darbo principais. Caritas neįsivaizduojama ir be kasdieninės pagalbos skurstantiems, badaujantiems.

Caritas darbuotojai, siekia suteikti žmonėms ne vienkartinę užuojautą ir labdarą, bet realią pagalbą, kad elementarūs dalykai taptų pagrindu, į kurį atsirėmus būtų galima oriai gyventi.

Dievas teatlygina už Jūsų dosnumą!

DSC00148

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+