Eucharistic-Bread

“Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius.”

Šv. Mišių prasmė kyla iš Kristaus dalyvavimo Paskutinės Vakarienės pokylyje. Jėzus visuomet dalyvauja Eucharistijoje ir mūsų dėkojimas visuomet yra vienijimasis su jo dėkojimu. Paklusdami jo įsakymui mes per Šv. Mišias valgome Duoną ir geriame Vyną. Eucharistijos stalas mus suburia kaip tuos, kas iš tikrųjų esame, kaip Kristaus Kūno narius. Taip mes gyvename Jėzaus teikiama gyvybe, išlikdami vienybėje su kitais tikinčiaisiais ir sudarydami drauge Bažnyčią.

 “Švenčiant Eucharistiją, visuomet skelbiamas Dievo žodis; dėkojama Dievui Tėvui už visas Jo geradarybes, ypač už tai, kad mums dovanojo savo Sūnų; konsekruojami duona ir vynas; dalyvaujama liturginiame pokylyje, priimant Viešpaties Kūną ir Kraują.” (Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1408) Skaityti daugiau

Norint priimti Komuniją svarbu žinoti:

– Priimti Komuniją gali tik katalikai;

– Dėl galimybės gauti Pirmąją Komuniją reikia kreiptis į parapijos kleboną arba vaiko tikybos mokytoją. Prieš priimant šį sakramentą yra privalomas katechezės kursas parapijoje;

– Katalikai raginami bent sykį per metus (apie Velykas) priimti Komuniją;

– Jei sąžinės neslegia neišpažinta sunki nuodėmė, tuomet katalikams patariama priimti Komuniją visuomet, kai dalyvaujama Šv. Mišiose;

– Katalikai sudarę tik civilinę santuoką negali priimti Komunijos.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+