Netrūkus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ (Mk 1, 12-15)

Vos baigėsi šlovinga krikšto valanda Jėzui prasidėjo kova su pagundomis. Vienas momentas atrodo labai svarbus mums ir mes negalime jo praleisti. Mat Šventoji Dvasia vedė Jėzų į bandymus dykumoje. Ta pati Dvasia, kuri buvo krikšto metu nusileidusi ant Jėzaus, dabar vedė Jį į gundymą.

Tai yra visa esmė apie gundymą. Jėzus nušviestas Dvasios turėjo nuspręsti, kaip Jis atliks Jam paskirtą užduotį. Jis suprato šios užduoties didingumą, tačiau taip pat suprato, kad Jam buvo suteikta didžiulė galia.

Mūsų gyvenime neįmanoma išvengti pagundų. Bet vienas dalykas yra gana aiškus: mums neleidžiamos pagundos, kurios mus pakirstų; jos turėtų sustiprinti mūsų protą, mūsų širdis ir mūsų sielas. Gundymai neturi sunaikinti mus, bet išeiti mums į naudą. Jie turi būti išbandymais, po kurių mes tampame nugalėtojais.

Kun. Rolandas Karpavičius

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →