“Minios Joną klausinėjo: „Tai ką gi mums daryti?!“ Jis joms sakydavo: „Kas turi dvejus marškinius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro“. Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė: „Mokytojau, o ką mums daryti?“ Jis aiškino jiems: „Nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta“. Taip pat ir kariai klausinėjo: „O ką mums daryti?“ Jis jiems sakė: „Nieko neskriauskite ir neįdavinėkite dėl pelno, tenkinkitės savo alga“. Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems kalbėjo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė: jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“. Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną.” (Lk 3, 10-18)

Jonas, klausiamas žmonių, kaip jiems derėtų pasirengti Mesijo atėjimui, nekelia jiems neįgyvendinamų reikalavimų, kažkokios ypatingos elgsenos. Jo patarimai paprasti ir praktiški, nereikalauja nieko, kas viršytų Įstatymą, kurio jis ragina laikytis.

Jonas kviečia savo amžininkus būti ištikimais Dievo tautos nariais. Krikštytojas jautė, jog geriausias būdas parengti žmones būsimam Jėzaus skelbiamam žodžiui yra ištikimybė dabar duotam Įstatymui. Jonas moko žmones elgtis pagal savo pašaukimo būklę ir taip kantriai laukti Ateinančiojo.

Trečiasis advento sekmadienis Bažnyčios tradiciškai, lotyniškai, vadinamas Gaudete, arba Džiaugsmo, sekmadieniu. Gražu, kad advento įkarštyje Bažnyčia ragina džiaugtis – tai advento esmė. Pasak žymaus anglų rašytojo Gilberto Keitho Chestertono: „Džiaugsmas yra didžiulė krikščionių paslaptis”. Jeigu kantriai lauksime Kristaus ir ilgėsimės jo, mums atsiskleis ši didžioji krikščionybės paslaptis.

Kur slypi krikščioniškojo džiaugsmo paslaptis? Paulius ragina mus džiaugtis Viešpatyje, nes jis yra džiaugsmo, ramybės ir laimės, dalykų, kurių pasaulis duoti negali, šaltinis.

 Kun. Rolandas Karpavičius

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →