Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: ‘Einu jums vietos paruošti!’? Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią“. Tomas jam sako: „Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią?“ Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano Tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę“. Pilypas jam sako: „Viešpatie, parodyk Tėvą, ir bus mums gana“. Jėzus taria: „Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti! Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą! Tad kaip tu gali sakyti: ‘Parodyk mums Tėvą’? Nejau tu netiki, kad aš esu Tėve ir Tėvas yra manyje?! Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis Tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu Tėve ir Tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų! Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas Tėvą“. (Jn 14, 1–12)

Jėzus kiekvienam mokiniui į visus klausimus duoda nuostabų atsakymą: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas”.

Žmogus nuo pat savo atsiradimo pasaulyje nuolat juda ir ieško naujų tikslų. Kelias yra išėjimas ir grįžimas, įėjimas ir išėjimas, nusileidimas ir pakilimas, ėjimas ir sustojimas. Jėzus nėra kažkoks neaiškus takelis, o tikras ir platus karališkasis kelias. 

Tiesa yra žmogaus proto tikslas, kurio jis siekia ir trokšta. Jėzus – ne abstrakti ir šalta formulė, bet gyva išmintis, veiksmingas žodis, maitinantis mūsų asmenį.

Jėzus nėra tik gyvenimo atkarpa, bet pats amžinasis Gyvenimas.

Nuo Velykų įvykio Dievą sutiksime tik tame kelyje, kuris yra Kristus. Visi kiti keliai yra tik keleliai, visos kitos tiesos tik dalinės, o gyvenimas be Dievo – beprasmis.
 
Laimingi tie, kurie išgirdo šį Mokytojo atsakymą.
 
Kun. Rolandas Karpavičius
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →