Jėzus bylojo savo mokiniams ir visai tautai: „Jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir palaidinės. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs jiems darykite. Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gera tiems, kurie jums gera daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausią, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai: juk jis maloningas netgi nedėkingiesiems ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite, ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista. Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į glėbį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“. (Lk 6, 27–38)

Nė vienas iš Jėzaus įsakymų nesukėlė tiek daug svarstymų ir nesutarimų, kaip įsakymas mylėti savo priešus.  Vis tik turėtume žinoti, ką Biblijoje reiškia meilė. Graikų kalba yra trys žodžiai reiškiantys meilę. Pirmiausia, žodis „eran“ reiškia vyro aistringą meilę moteriai. Antra, žodis „filein“ reiškia asmens meilę artimiesiems ir draugams, tai yra prisirišimo meilė, draugystė. Tačiau Jėzus naudojo trečiąjį žodį “agapan”. Todėl panagrinėkime jį.

Agapė reiškia nuoširdų geranoriškumą savo artimui. Nesvarbu, ką jis daro mums, mes niekada nelinkėsime jam nieko kito, išskyrus didžiausią gėrį, ir sąmoningai dėsime visas pastangas, kad jam būtų gera. Ir tai svarbu. Pagaliau negalime mylėti savo priešų tiek, kiek mes mylime artimuosius ir giminaičius, nes tai būtų nenatūralu, neįmanoma ir net neteisinga. Tačiau mes galime stengtis užtikrinti, kad – nepaisant jo darbų, įžeidimų, netinkamo elgesio ar netgi daromos žalos – palinkėti jam tik geros kloties.

Iš to kyla svarbi tiesa. Meilė mūsų artimiesiems ir draugams nepriklauso nuo mūsų proto. Mes tik mylime. Meilė priešams nepriklauso nuo mūsų emocijų, širdies, o nuo mūsų valingo apsisprendimo. Kristaus malonė gali paskatinti mus tai padaryti.

Kun. Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →