Ir vėl Jėzus kalbėjo: „Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių: pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusį grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo“.

Jėzus dar sakė: „Su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji – tarytum garstyčios grūdelis, kuris, sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai“.

Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. (Mk 4, 26-34)

Žodis „dvasinis” mūsų visuomenėje dažnai vartojamas neteisingai – visokius miglotus reiškinius įvardinti. Išties šis žodis byloja apie turtingiausią ir gyviausią tikrovę žmoguje – jo galią mylėti, rinktis, mąstyti ir kurti. Jis taikomas žmogaus ir Dievo Dvasiai.

Dvasios gyvenimas nėra kažkas, atsietas nuo proto ir kūno. Atsiliepti Dievui ir kitiems gali tik visa asmenybė. Kūnas, protas, dvasia nėra atskiros dalys, bet trys skirtingi vientiso asmens matmenys.

Todėl mes galim atsiverti kitiems akiračiams. Būtent šis atvirumas tam, kas yra už mūsų, leidžia mums prisiliesti prie to, kas yra Didesnis už mus bei šį pasaulį. Mūsų santykis su Dievu ir yra tikrasis dvasingumas.

Svarbu trokšti geriau suprasti ir tapti geriau pasirengusiu atsiliepti į mums vadovaujančios Dievo Dvasios slėpinį. Juk Dievas glūdi mūsų troškimuose.

Viena svarbiausių mūsų santykio su Dievu ypatybių yra suvokimas, kad Dievo buvimas neaprėpiamas, kad Dievo neįmanoma įsprausti į jokį vaizdinį ar sampratą.

Lieka tik laukti, kol mūsų santykis su Dievu, kaip ana evangelinė sėkla, subręs iki amžinybės dydžio.

Kun. Rolandas Karpavičius

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →