Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu. Ji stabtelėjo ir pasiskundė: „Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų“. Tačiau Viešpats atsakė: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta“ (Lk 10, 38–42)

Viešpačiui patiko Marijos elgesys. Ji pamiršusi viską aplinkui klausėsi Viešpaties. Būtent to Kristus laukia iš mūsų. Mūsų tikslas turėtų būti patikti Viešpačiui, nes jis džiaugiasi mumis, kai mes klausome Jo žodžio.

Pažiūrėkime į Mortą. „Morta rūpinosi daugeliu dalykų ir priėjusi tarė Viešpačiui…” Ji priekaištauja Jėzui, kad šis leidžia Marijai “dykinėti”.

Graikų kalboje šios eilutės skamba tikrai griežtai. Morta tiesiog pyksta: „Tu esi kaltas dėl to. Tu leidi jai taip elgtis. Tu turi paraginti ją padėti man”. Būtent tokia yra originalių žodžių prasmė.

Mes turėtume suprasti Mortos būseną. Žodžiai „ji rūpinosi daugeliu dalyku” graikiškai reiškia „buvo išsiblaškiusi” arba „blaškėsi keliomis kryptimis”. Jėzus paprasčiausiai kviečia Mortą sudėlioti prioritetus ir skirti dėmesį pačiam svarbiausiam dalykui – Viešpačiui.

Ši istorija primena, kad laikini dalykai neturi užgožti dvasinių. Krikščionys visuomet gali Dievo malonės palaikomas išlaikyti pusiausvyrą gyvenimo įvykiuose.

Kun. Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →