Vienas iš minios jam tarė: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą“. Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“ Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto“. Jis pasakė jiems palyginimą: „Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo sau vienas svarstyti: ‘Ką čia man dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus’. Galop jis tarė: ‘Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. Tada tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk!’ O Dievas jam tarė: ‘Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?’ Taip yra tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą“. (Lk 12, 13–21)

Palestinoje gyventojai dažnai atvykdavo su neišspręstais ginčais ir teismo procesais pas gerbiamą rabiną. Nors Jėzus nenorėjo kištis į ginčą dėl pinigų, šis prašymas suteikė jam progą pasakyti savo pasekėjams, kaip elgtis su materialinėmis gėrybėmis. Šiuo atveju Jėzus kreipėsi tiek į turtuolius, kurie turėjo gausybę turtų, tiek į tuos, kurie jų neturėjo.

Turtingiesiems Jėzus pasakė palyginimą apie beprotį turčių. Kai jis buvo apdovanotas gausiu derliumi, jis net negalvojo pasidalyti pertekliumi su kitais žmonėmis. Jo požiūris buvo visiškai priešingas krikščioniško gyvenimo normoms. Užuot išsižadėjęs savęs, jis nekantriai siekė savęs įtvirtinimo, užuot dalijęsis laimė su žmonėmis, stengėsi išsaugoti ir išlaikyti tai, ką turėjo.

Romėnai turėjo tokį posakį: „Pinigai yra tarsi jūros vanduo“, tai yra, kuo daugiau žmogus geria, tuo labiau troškulys jį kankina. Ir kol žmogus vertins materialines gėrybes kaip anas beprotiškai turtingas žmogus iš palyginimo, tuo jis stengsis turėti vis daugiau. Bet tai visiškai priešinga krikščionio troškimams.

Kun. Rolandas Karpavičius

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →