Prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime“. Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?“ Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam – kairėje!“ Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas?“ Jie sako: „Galime“. Bet Jėzus jiems pasakė: „Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs taipgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje –tai bus tiems, kuriems paskirta“. Tai išgirdę, dešimtis supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: „Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo jiems savo galią. Ne taip bus su jumis! Kas iš jūsų įsigeis būti didžiausias, bus jūsų tarnas, ir kas panorės tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kaina daugybę išpirktų“. (Mk 10, 35–45)

Žmonija gyvena galios dėsniais. Kitus žeminti, demonstruoti savo viršenybę, kurti baime grįstus santykius yra sena šio pasaulio tvarka. Tai – nuodėmės pavidalai.

Žinoma, troškimas valdyti yra natūralus žmogui. Jis taip patenkina savo poreikį būti didžiu, išskirtiniu bei ypatingu.

Tačiau Jėzus skelbia, kad tarp jo sekėjų turėtų vyrauti kitokie santykiai. Jis šio sekmadienio evangelijoje mums nurodo kitokią, daugelio žmonių ignoruojamą, ne jėgos, bet tarnavimo didybę: „Kas iš jūsų įsigeis būti didžiausias, bus jūsų tarnas, ir kas panorės tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas.”

Toks yra evangelijos radikalumas – užleisti pirmenybę kitam. Taip elgtis yra labai sunku, todėl mes, krikščionys, turime budėti, kad didybės ir galios geismas neužvaldytų mūsų širdžių.

Vien Kristaus kryžius yra malonės šaltinis, kuris gali pakeisti mūsų širdis. Kryžius įrodo, kad yra nauja žmonija, kurioje vyrauja ne prievartos ir viešpatavimo, o meilės bei atjautos logika. Tik ja besivadovaujantis žmogus yra tikrai didingas.

Kun. Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →