Jėzus pasakė palyginimą:  „Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: ‘Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne’. Šis atsakė: ‘Nenoriu’, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: ‘Einu, viešpatie’, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“ Jie atsakė: „Pirmasis“. Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Bet jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo“. (Mt 21, 28–32)

Šis palyginimas kalba apie tai, kad pasaulyje yra du žmonių tipai.

Pirmieji, tai žmonės, kurie žodžiais atrodo daug geriau nei yra iš tikrųjų. Jie žada viską, jie daro įspūdingus ir iškilmingus pareiškimus apie savo pamaldumą ir ištikimybę Dievui, bet jų veiksmai gerokai skiriasi nuo jų žodžių.

Popiežius Pranciškus yra pasakęs: „Tuščiagarbiai krikščionys, kuriems rūpi, kad kiti juos matytų, panašūs į besipuikuojančius povus.“

Kitas žmonių tipas, – tai tie, kurių elgesys daug geresnis, nei jų skambūs žodžiai apie „religijos skleidžiamą blogį“. Jie vaizduoja esą negailestingi ir nelankstūs materialistai, bet ima ir paaiškėja, kad jie daro gerus ir nuostabius dalykus, beveik slapta, tarsi jiems dėl to būtų gėda. Jie teigia, kad Bažnyčia ir religija jų nedomina, bet tam tikru momentu tampa aišku, kad jie elgiasi krikščioniškiau nei daugelis save skelbiančių krikščionimis.

Mes visi esame sutikę žmonių, kurių darbai ir elgesys yra labai nutolę nuo viešai rodomo pamaldumo, ir tokių, kurių poelgiai yra žymiai geresni už kartais jų ciniškus, tiesiog bedieviškus pasisakymus.

Palyginimo prasmė yra ta, kad, nors antra kategorija žmonių yra daug geresnė už pirmą, tačiau nei vieni, nei kiti nėra idealūs. Tikrai pavyzdingas asmuo yra tas, kurio darbai ir žodžiai sutampa.

Kunigas Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →