Atėjo fariziejų, kurie, spęsdami Jėzui pinkles, klausė jį, ar galima atleisti žmoną. Jis atsakė jiems: ‘O ką jums yra įsakęs Mozė?“ Jie tarė: „Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti“. Tuomet Jėzus prabilo: „Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą. O nuo sutvėrimo pradžios ‘Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu’. Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas. Todėl, ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria!“ Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė: „Kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja“. Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, – neįeis į ją“. Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas. (Mk 10, 2–16)

Kaip Jėzus atsakė į fariziejų klausimą? Jis pats užduoda klausimą norėdamas sužinoti, ką jo kamantinėtojai yra perskaitę Rašte. Fariziejai cituoja Mozės leidimą skirtis. Užuot kritikavęs Mozę, Jėzus vienu sakiniu parodo tiek jo dieviškumą, tiek jo ribotumą.

Pradžios knygos citata ir Evangelijos skaitinys keliais žodžiais paaiškina visą santuokos esmę. Žmogus „paliks… glausis… ir du taps vienu kūnu”. Palikti – tai atsisakyti paramos ir saugumo, kuriuos suteikia tėvai. Palikti, nereiškia paniekinti. Tai reiškia palikti vieną būvį ir pereiti į kitą. Dvi atskiros būtybės tampa viena, tačiau ne kaip kažkokia nauja „chebra“, o kaip žmonijos kūrimo bendradarbiai.

Todėl Jėzus sako: „Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria”. Jei santuoką suvokiame tik kaip sutartį, kokia prasmė ištikus sunkumams išlaikyti tokį ryšį? Jėzus siūlo sutuoktiniams leistis į kelionę, naujumą, kuris kyla iš meilės. Mylinčiųjų troškimas augti meile kuria naują dabartį. Kieta, akmeninė širdis užsidaro nuo meilės, galimybės kurti ryšį pagal Dievo apreikštą santuokos planą.

Kun. Rolandas Karpavičius
 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →