Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą,visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“. (Mt 22, 34 – 40)

Skaitinys iš Evangelijos glaustai išreiškia dvejopą nuostatą Dievo ir artimo atžvilgiu. Jėzus, paprašytas pateikti Įstatymo santrauką, sako, jog privalome mylėti Dievą visa širdimi, protu ir visomis jėgomis, o artimą – kaip save pačius.

Dievas paminimas pirmiau ne tik todėl, kad jis vertas išskirtinės meilės, bet ir dėl to, jog mūsų meilės šaltinis yra Dievas. Mylėti įstengiame tik todėl, kad pats Dievas pirmiau myli mus. Mūsų atsakymas jam – atsidavimas visu savo asmeniu.

Tačiau kol kas mes gyvename šiame pasaulyje, negalime Dievo regėti tokio, koks jis yra, tad mums sunku jį mylėti. Bet Biblijoje sakoma: dabar mylime lyg veidrodyje atspindį, o tuomet mylėsime Jį patį (1 Kor 13, 12). Tas Dievo veidrodis yra mūsų artimas!

Jėzus sutapatino save su kiekvienu žmogumi ir žmogaus meilę prilygino Dievo meilei. Mylėti – tai išeiti iš savęs, kad eitum kito link.

Dievas padeda mums mylėti „kitą“, atsižvelgdamas į mūsų žmogiškumą ir kūniškumą. Tas „kitas“, kurį turime mylėti, yra tos pačios prigimties kaip ir mes. Brolis, sesė yra „kitas“, toks pats kūrinys kaip ir aš, tačiau skirtingas nei aš.

Jėzus pabrėžia meilės pirmenybę ragindamas mylėti Dievą ir artimą, Jėzus turi omenyje visus žmones, net ir priešus. Krikščioniškoji meilė visų pirma yra nesąlygiškas kito žmogaus priėmimas.

Tikra meilė skatina siekti teisingumo, visuminio žmogaus išlaisvinimo, rūpintis patiriančiais neteisybę. Tikra meilė yra sąmoningas atsidavimas kitam žmogui.

Taip meilė Dievui ir meilė žmonėms susilieja į vieną gyvenimo tikslą ir polėkį. Artimo meilė yra kelias, o Dievo – tikslas.

Kunigas Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →