baptism

“Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas.”

“Krikšto vaisiai, arba Krikšto malonė, yra labai gausūs: tai gimtosios nuodėmės ir visų asmeninių nuodėmių atleidimas; gimimas naujam gyvenimui, kai žmogus tampa Tėvo įvaikiu, Kristaus nariu, Šventosios Dvasios šventove. Kartu pakrikštytasis įjungiamas į Bažnyčią, Kristaus kūną, ir tampa Kristaus kunigystės dalininku.” (Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1279) Skaityti daugiau

Prieš priimant Krikšto sakramentą svarbu žinoti:

– Apie kūdikių ir vaikų iki 7 m. amžiaus krikštą:
Norinčius pakrikštyti kūdikį ar vaiką iki 7 m., prašome atvykti į parapijos raštinę, kunigo budėjimo laiku. Atvykus tėveliams, jie bus prašomi pateikti duomenis apie vaiką, tėvus, krikštatėvius. Krikšto vardą vaikui siūlome rinkti iš šventųjų vardų.
– Apie vyresnių nei 7 m. amžiaus vaikų, paauglių ir suaugusiųjų krikštą:
Vyresni nei 7 m. amžiaus vaikai, paaugliai ir suaugusieji krikštui rengiami nuo spalio mėnesio iki Velykų.
Užsiregistruoti galima rugsėjo mėn. parapijos raštinėje kunigo budėjimo metu.
– Krikštatėvais gali būti:
– tik katalikai;
– ne jaunesni negu 16 metų;
– jeigu yra susituokę, turi būti susituokę Bažnyčioje;
– priėmę Sutvirtinimo sakramentą.
– Krikšto apeigoms turėkite:
– krikšto žvakę;
– baltą krikšto drabužėlį (arba vaiką galite iš anksto aprengti baltos spalvos rūbais).
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+