"Tikėjimo malda išgelbės ligonį."

“Tikėjimo malda išgelbės ligonį.”

Ligonių patepimo sakramentas — tai ženklas, per kurį Bažnyčia prašo Viešpaties, kad Jis sustiprintų sunkiai sergančio ligonio kūną ir dvasią, augintų ne tik ligonio, bet ir jo artimųjų bei slaugytojų pasitikėjimą Dievo valia, pašventintų kančią, grąžintų sveikatą.

“Ligonių patepimo sakramento ypatingos malonės vaisiai yra: — ligonio suvienijimas su Kristaus kančia jo paties ir visos Bažnyčios labui; paguoda, ramybė ir drąsa krikščioniškai iškęsti ligos ar senatvės kentėjimus; nuodėmių atleidimas, jei ligonis jo negalėjo gauti Atgailos sakramentu; sveikatos atgavimas, jeigu tai naudinga sielos išganymui; parengimas pereiti į amžinąjį gyvenimą.” (Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1532) Skaityti daugiau

Apie Ligonio patepimo sakramentą svarbu žinoti:

– Ligonių patepimo sakramentas teikiamas kiekvienos rimtos ligos ar mirties atveju. Dėl sakramento teikimo galima susitarti su budinčiu kunigu paskambinus ar užsukus į parapijos raštinę.

– Ligonių patepimo sakramentas yra klaidingai vadinamas paskutiniu patepimu. Ligonio patepimo esmė yra malda už ligos naštą patiriantįjį, prašant Dievo globos ir malonės pakelti kančios išbandymą. Kai kurie ligoniai bijo priimti šį sakramentą, vertindami jį kaip mirties pranašą. Artimiesiems derėtų paaiškinti sergančiam žmogui, kad šis sakramentas sustiprina dvasią, suteikia tvirtumą skausmo akivaizdoje, palengvina kančią, padeda įveikti ligą.

– Norint Ligonio patepimo apeigas atlikti ligonio namuose (išskyrus neatidėliotinus atvejus), prašome susitarti su kunigu dėl datos ir laiko. Artimieji turėtų pasirūpinti, kad ligonio kambaryje būtų kryžius bei žvakė, kuri uždegama apeigų metu. Svarbu, kad šeimos nariai dalyvautų Ligonio patepimo apeigose, palaikydami jį bendra malda.

– Labai svarbu kviesti kunigą tada, kai ligonis dar gali kalbėti ir yra sąmoningas, bei geba priimti Šv. Komuniją (Viatiką), o ne laukti tos akimirkos, kai žmogus jau merdi.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+