IMG_2430

Bažnyčia dalyvauja Kristaus maldoje Tėvui Šventojoje Dvasioje.

 

PAMALDŲ TVARKA

Pirmadieniais – šeštadieniais 9.00 val. ir 18.00 val.

Sekmadieniais – 9.00 val., 10.30 val.( vaikams ir jaunimui),

12.00 val. (suma – už parapiją), 18.00 val.

AUKOTOJŲ, GERADARIŲ IR VISŲ DALYVAUJANČIŲ INTENCIJOMIS ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS:

 – Prie Šv. Antano pirmąjį mėnesio sekmadienį   – 9.00 val.

Prie Šv. Kazimieroantrąjį mėnesio sekmadienį – 9.00 val.

Prie Švč. Jėzaus Širdiespirmąjį mėnesio penktadienį – 18.00 val. Litanija giedama – 17.45 val.

Prie Švč. M. Marijos pirmąjį mėnesio šeštadienį – 18.00 val. Litanija giedama – 17.45 val.

KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ 18.00 VAL. ŠV. MIŠIOSE MELDŽIAMASI SUDĖTINĖMIS AUKOTOJŲ INTENCIJOMIS UŽ GYVUOSIUS IR MIRUSIUOSIUS.

KIEKVIENĄ PIRMĄJĮ MĖNESIO PENKTADIENĮ PO VAKARO ŠV. MIŠIŲ KVIEČIAME Į ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJĄ IR VIDINIO IŠGYDYMO PAMALDAS.

KIEKVIENĄ MĖNESIO PASKUTINĮ SEKMADIENĮ 10.30 VAL., ŠV. MIŠIOSE MELDŽIAMĖS UŽ ŠEIMAS IR JAS LAIMINAME.

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+