OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Klaipėdos Šventojo Kazimiero parapiją 1992 m. kovo 22 dieną įkūrė Telšių vyskupas Antanas Vaičius ir pirmuoju klebonu paskyrė kun. Boleslovą Jonauską. Tų pačių metų gegužės mėnesio 24 d. naujosios bažnyčios statymo vietoje vyskupas A. Vaičius pašventino kryžių, o birželio 20 dieną – bažnyčios kertinį akmenį. Praėjus penkiolikai metų nuo parapijos įkūrimo, 2007 m. rugsėjo 30 d., Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ konsekravo parapijos Šv. Kazimiero bažnyčią. Nuo 2002 m. birželio 3 d. iki 2010 m. parapijai vadovavo klebonas – kun. dr. Romualdas Vėlavičius, o nuo 2010 m. liepos 7 d. iki šiol kun. teol. lic. Rolandas Karpavičius.

Bažnyčios projekto autoriai – Ričardas Krištapavičius ir Adomas Skiesgelas. Bažnyčiai parinkta vieta, kurioje anksčiau driekėsi Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo III ir jo žmonos karalienės Luizės rezidencijos bei Karališkos giraitės valdos. Ši aplinkybė, kaip ir parapijos bei bažnyčios dedikacija šv. karalaičiui Kazimierui, rado atgarsį ir bažnyčios architektūroje – bažnyčios bokštų kompozicija sudaro karūnos įspūdį.

Dar viena Šv. Kazimiero bažnyčios architektūrinė idėja, kuri glaudžiai siejasi su Klaipėdos kaip uostamiesčio išskirtinumu – bažnyčios forma primena laivą. Trys bokštai, kurie jungia skirtingas bažnyčios dalis į visumą – tai lyg besiplaikstančios tikėjimo, vilties ir meilės burės. Trys įėjimai į bažnyčią formuoja pastato planinę struktūrą, akcentuojant krikščionių tikėjimą trejybiniu Dievu. Todėl bažnyčioje pastebimos trikampės erdvės ir detalės.

Visu bažnyčios išplanavimu nesivaržoma parodyti „atvirų“ konstrukcijų, siekiama vidinės ir išorinės pastato harmonijos, dėmesys telkiamas į skirtingas detales, žaismą su erdve, gerą akustiką.

Vidinė bažnyčios erdvė – maldos simbolis, todėl įvairiose bažnyčios vietose aukštis erdviškai kinta, kad besimeldžiantys galėtų patirti, jog Dievą pasiekia įvairių žmonių maldos. Vitražų šviesa altorinėje dalyje reiškia kilimą į dangų, žmogaus dvasinio tobulėjimo idėją.

Bažnyčioje yra ir koplyčia, kurioje galima melstis nedidelėmis grupėmis. Taip pat yra įrengta įvaža į bažnyčią judėjimo negalią turintiems žmonėms.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+