Š.m. liepos 9-ąją dieną Klaipėdos šv. Kazimiero parapijos sumos choras važiavo į Kauną. Ten choras giedojo Kauno arkikatedros sumos šv. Mišiose. Jam talkino Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Mindaugas Zimkus, Klaipėdos miesto solistas Vytautas Kliukinskas ir Klaipėdos kamerinio orkestro solistas Juozas Staniulis. Norime pasidžiaugti, jog mūsų choras užmezgė glaudų ryšį su arkikatedros choristais ir susipažino su Kauno miesto šventovėmis.

Mindaugas Gudžiūnas
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+