"Katekizmas yra tikra tikėjimo palaikymo priemonė“

“Katekizmas yra tikra tikėjimo palaikymo priemonė“

Katekizmas yra pati svarbiausia priemonė Bažnyčiai vykdant tikėjimo perdavimo misiją, skelbiant visa tai kas ji yra ir ką tiki.” Popiežius Pranciškus.

Mūsų parapijoje vyksta reguliarūs suaugusių katechezės grupės susitikimai, kuriuos veda parapijos klebonas. Šiuose susitikimuose nagrinėjamas Katalikų Bažnyčios katekizmas, siekiama labiau pažinti Šventąjį Raštą bei tikėjimo tiesas. Susitikimai vyksta kiekvieną pirmadienį, 18.45 val., parapijos salėje (prie klebonijos), o juos veda parapijos klebonas Rolandas Karpavičius.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+