euchador

Gydymas buvo svarbi Jėzaus Kristaus misijos Žemėje dalis. Iš evangelijų pasakojimų žinome, kad Jis gydydavo aklus, raupsuotus, paralyžiuotus. Tačiau dažnai Jėzus ligonio paklausdavo, ar jis tiki. Tik po to, atlikus tikėjimo išpažinimą įvykdavo trokštamasis stebuklas.

Šis pavyzdys parodo, kad pats svarbiausias dalykas yra mūsų tikėjimas, vidinis nusiteikimas. Jėzus yra pasakęs: „Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų” (Mk 7, 21 – 23). Šias blogybes yra įprasta vadinti nuodėmėmis ir jos žaloja mūsų vidų. Jėzus trokšta mus išlaisvinti iš blogio ir tai jis patvirtino savo mirtimi ant kryžiaus.

Bažnyčia tęsia Jėzaus vykdytą gydymo misiją. Ji siūlo įvairius būdus kaip išgydyti žmogaus širdį, vidų, dvasią. Vienas iš jų yra išpažintis, kurios metu mums atleidžiamos nuodėmės. Tačiau kartais būna, kad ir po išpažinties mums nesiseka keisti savo gyvenimą, esame prislėgti, kamuojami problemų, kurios trukdo bendrauti su Dievu ir bendrauti su kitais žmonėmis. Tad yra reikalingos papildomos priemonės, kurios padėtų išlaisvinti mūsų širdį. Tokią galimybę suteikia vidinio išgydymo pamaldos. Jos taip vadinamos, nes gydomos ne kūno negalios, bet mūsų vidaus žaizdos. Dažnai patiriame dvasinio ir emocinio pobūdžio sužeidimus, kurie kliudo mums gyventi kaip laisviems žmonėms.

Pirmiausia mus supančioja klaidingi Dievo vaizdiniai. Neretai Dievas iškyla kaip tironas, policininkas, baudėjas, rūstus teisėjas, kurio nuolatinė veikla yra persekioti žmogų, drausti jam džiaugtis gyvenimu ir ieškoti progų jį nubausti. Ši į mūsų širdis įsibrovusi baimė neleidžia visiškai juo pasitikėti ir jam atsiduoti. Nuo šios baimės ir panašių išgyvenimų Dievo atžvilgiu mes visi turime būti išgydyti.

Kita skaudi problema – mūsų turėti susidūrimai su dvasiniu pasauliu. Jei kažkada užsiiminėjome spiritizmu, magija, lankėmės pas būrėjus, ekstrasensus, turėjome ryšių su destruktyviomis sektomis, dalyvavome šėtonui skirtose apeigose ir pan., taip atvėrėme kelią tamsos jėgoms daryti neigiamą įtaką mūsų dvasiniam pasauliui. Ypač didelis pavojus kyla, kai panašių dalykų nesame išpažinę kaip nuodėmės ir apgailėję. Tuomet mūsų santykiai su Dievu ir artimais žmonėmis bus apsunkinti ir užtemdyti, negalės skleistis bei tobulėti.

Taip pat turime ir emocinio pobūdžio žaizdų. Tai dažnai dar ankstyvoje vaikystėje patirtos psichologinės bei emocinės traumos. Baimė mylėti ir būti mylimu, vienišumo ir apleidimo pojūtis, nenoras atleisti už skriaudą, nepasitikėjimas kitais žmonėmis, nesaugumo išgyvenimas yra bėdos, kurios neleidžia mums būti visavertėmis asmenybėmis, oriais Dievo vaikais.

Vidinio išgydymo pamaldų metu galime atiduoti savo žaizdas Viešpačiui. Tai atliekame per maldą. Pirmiausia yra svarbu diagnozuoti, apčiuopti problemą, kuri kamuoja žmogų bei nustatyti jos priežastis. Tad prieš maldą vyksta pokalbis su vidinio išgydymo pamaldose tarnaujančiais žmonėmis. Pravartu pastebėti, kad čia yra būtinas maksimalus atvirumas, kitu atveju pagalba nepasieks savo tikslo. Vėliau vyksta malda už problemų kamuojamą žmogų, užtarimas Viešpaties akivaizdoje, patikint Jam vidinius sužeidimus. Svarbu pastebėti, kad gydo ne žmonės, ir net ne maldos, o Šventosios Dvasios veikimas, kitaip tokios pamaldos būtų paprasčiausia magija. Šventoji Dvasia skaistina mūsų atmintį, kad sugebėtume atleisti, ji teikia šviesos mūsų dvasios žvilgsniui, kad išmoktume atpažinti nuodėmės šaknis ir jomis atsikratyti, ji apvalo bei sustyguoja mūsų jausmus, kad galėtume turėti paprastą ir nekomplikuotą ryšį tiek su artimu, tiek su Viešpačiu.

Vidinis gydymas yra procesas. Kantrus ir ištvermingas darbas su savimi, bandymas gyventi pagal evangeliją, pasitikėjimas bendruomene bei ryšis su Jėzumi ir Šventąja Dvasia yra kelias, kuriuo eidami galime pasiekti trokštamų rezultatų. Daug kas priklauso ir nuo mūsų pačių, kaip sugebėsime pasinaudoti Dievo teikiamomis dovanomis, kad taptume visavertėmis ir išsiskleidusiomis asmenybėmis.

Mūsų parapijoje vidinio išgydymo pamaldos vyksta kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį, po 18.00 val. Šv. Mišių.

Tikėjimo mokymo kongregacija. Instrukcija dėl maldų prašant Dievo išgydymo (2000 09 25)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+