Rugsėjo 2 d. Viešpats į amžinybę pasišaukė mūsų klebono mamą Elžbietą. Jos laidotuvių Mišios įvyks rugsėjo 4 d., 14 val., mūsų parapijos bažnyčioje, o po jų įvyks velionės palydėtuvės į Lėbartų kapines. Savo malda palydėkime mirusiąją ir netekties valandą paremkime mūsų kleboną.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →