Mūsų bažnyčioje gegužės 12 d., 18.00 val., vyks Klaipėdos atsinaujinimo dienos maldos ir bendrystės vakaras. Melsimės Šv. Mišiose, o po jų, Švenčiausiojo Sakramento akivaizdoje, bus vidinio išgydymo pamaldos, šlovintojams pritariant giesme.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →