Kviečiame jungtis į paros trukmės Švč. Sakramento adoraciją, kuri vyksta visoje Lietuvoje už pašaukimus į kunigystę. Mūsų parapijoje adoraciją pradėsime spalio 23 d. (šeštadienį), 8.00 val. ir baigsime 24 d. (sekmadienį) 8.00 val. Dalyvaukime kiek įmanoma aktyviai, laikydamiesi visų saugumo reikalavimų.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →