Kviečiame jungtis į paros trukmės Švč. Sakramento adoraciją, kuri vyksta visoje Lietuvoje už pašaukimus į kunigystę. Mūsų parapijoje adoraciją pradėsime spalio 23 d. (sekmadienį), 8.00 val. ir baigsime 24 d. (pirmadienį) 8.00 val. Dalyvaukime kiek įmanoma aktyviau.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →