Gruodžio 3 d. prasideda Adventas – pasirengimo Kristaus gimimo iškilmei, šviesaus laukimo laikas. 9.00 val. Šv. Mišių metu Marijos Legiono nariai įžiebs pirmąją adventinio vainiko žvakę, bus palaiminti kalėdaičiai Kūčių stalui.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →