Šių metų rugpjūčio 14 d. Vilniuje prelatas Visvaldas Kulbokas priims vyskupo šventimus. Iškilmei, kuri vyks Vilniaus Šv. Stanislovo ir Vladislovo arkikatedroje bazilikoje, vadovaus Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin.

Arkivyskupas nominatas prieš šventę lankysis savo gimtame mieste Klaipėdoje. Šia proga jis rugpjūčio 1 d.  aukos šv. Mišias mūsų bažnyčioje, pradžia – 10.30 val. 

2021 m. birželio 15 d. Popiežius Pranciškus išrinko prelatą Visvaldą Kulboką tituliniu Martanos arkivyskupu ir paskyrė apaštaliniu nuncijumi Ukrainoje.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+