KURSAS – Dvasinio vadovavimo/palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai

Nuo 2020 m. lapkričio iki 2021 birželio mėn.

Dvasinis palydėjimas nuo pirmųjų amžių Bažnyčioje yra žinomas kaip viena iš tarnysčių, kai vienas suaugęs krikščionis padeda kitam krikščioniui atpažinti ir atliepti Dievo kvietimui gyventi pilnavertį gyvenimą. Per istoriją rutuliojosi skirtingi dvasinio palydėjimo/vadovavimo būdai, stiliai, bet visų jų tikslas tas pat – pagelbėti žmogui gyventi autentišką krikščionio gyvenimą.

Programos metu dalyviai analizuoja dvasinio vadovavimo sampratą ir procesą, pagrįstą šv. Ignaco tradicija, daug dėmesio skiria dvasių skyrimui ir Dievo valios įžvalgos principams pagal šv. Ignacą, dvasinių vadovų etikos kodeksui, etinės elgsenos gairėms. Taip pat ugdo socialinius įgūdžius, svarbius dvasinio vadovavimo procesui, susipažįsta su asmeniniu rekolekcijų, šv. Ignaco Dvasinių Pratybų organizavimu ir dinamika.

Temos:

  1. Dvasingumo samprata.
  2. Dvasinio vadovavimo prigimtis.
  3. Kontempliatyvaus dvasingumo ugdymas.
  4. Dievo valios įžvalgos principai.
  5. Dvasių skyrimas pagal šv. Ignacą
  6. Socialinių įgūdžių, svarbių dvasinio vadovavimo/palydėjimo procese ugdymas.
  7. Asmenybės dvasinis augimas ir emocinė branda.
  8. Dvasinių vadovų etikos kodeksas. Etinės elgsenos gairės.
  9. Asmeninių rekolekcijų ir Dvasinių Pratybų pagal šv. Ignacą organizavimo ypatumai ir dinamika.

Programa skirta tiems, kurie dirba dvasinio ugdymo srityje ir nori labiau gilintis į šią tarnystę.

Kursą veda: kun. Aldonas Gudaitis SJ, Bernadeta Mališkaitė SJE, Valda Šadzevičiūtė

Vieta: Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčia, Kretingos g. 40

6 seminarai po dvi dienas (penktadienis – šeštadienis)

Registracija iki spalio 25 d. : www.gtinstitutas.lt

Tel. (8 686) 77824

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →