V Gavėnios sekmadienį, balandžio 2 d., mūsų parapijoje vyks Gavėnios susitelkimo diena (rekolekcijos). Per Šv. Mišias (9.00 val., 10.30 val.) savo dvasinėmis įžvalgomis, pamokslo metu, dalinsis, o 12.00 val. sumos  Šv. Mišioms vadovaus Telšių kunigų seminarijos prefektas – kan. relig. m. mgr. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas. 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →